Претрага
Close this search box.

Angažovanost zaposlenih (eng. Employee Engagement) je niz aktivnosti koje imaju za cilj da se zaposleni osećaju uvaženo i uključeno u svakodnevni rad kompanije. Postoji puno debata profesionalaca u oblasti ljudskih resursa i istraživanja u pogledu onoga šta čini angažovanost zaposlenih. Suštinski, svodi se na to da li se zaposleni osećaju uključenim u misiju svoje kompanije i njen uspeh.

Program anketiranja angažovanosti zaposlenih ne meri samo koliko su oni zadovoljni, već i koliko su posvećeni misiji, viziji i uspešnosti kompanije. Merenje angažovanosti zaposlenih je još važnije: to je pokazatelj zdravlja vašeg poslovanja i dobar način da se uoče oblasti za unapređenja.

Zašto meriti angažovanost?

Kada su zaposleni angažovani na svom poslu, oni su ispunjeni i motivisani. Kako izgleda „angažovani“ zaposleni? Svi možemo lako da ga prepoznamo, naravno i kupci. Oni imaju visok nivo energije, posvećeno pristupaju radnim zadacima i izvršavaju ih veoma koncentrisano. Uz to su i entuzijastični i uporni kada naiđu na izazove. To vodi ka većoj produktivnosti.

Zato je angažovanost zaposlenih toliko važna za uspeh kompanije. Angažovana radna snaga rezultira produktivnijom i profitabilnijom organizacijom.

Angažovanost zaposlenih u odnosu na zadovoljstvo zaposlenih

Koja je razlika između angažovanosti zaposlenih (eng. Employee Engagement) i zadovoljstva zaposlenih (eng. Employee Satisfaction)? Dok se u mnogo čemu poklapaju, postoji suštinska razlika, slično kao i kod lojalnosti i zadovoljstva kupaca. Kao što je svaki lojalan kupac i zadovoljan a svaki zadovoljan ne mora da bude i lojalan, tako i angažovani zaposleni je najverovatnije zadovoljan, dok nisu svi zadovoljni radnici istovremeno i angažovani.

Na osnovu preporuka eksperata, dobrim istraživanjem angažovanosti zaposlenih potrebno je izmeriti nekoliko faktora, uključujući:

Lidersko ponašanje

Upravljanje može da motiviše ili koči angažovanost zaposlenih. Ne radi se samo o tome da li menadžment tretira zaposlene etički ili ne, već i da li postoji efikasno rukovođenje na svakom nivou organizacije. To znači da menadžeri koji artikulišu vrednosti kompanije, treba dobro da ih komuniciraju zaposlenima iz prateće aktivnosti. Dobra anketa angažovanosti zaposlenih će ocenjivati ove parametre, od najvišeg do nižeg nivoa rukovođenja.

Priroda rada

Većina ljudi zapravo ne želi lak posao. Zaposleni žele da imaju izazove i da se njihove sposobnosti testiraju u svakodnevnom radu. Poslovni izazovi mogu da budu veoma motivišući za zaposlene sve dok zaposleni mogu jasno da vide kako njihov trud i rad imaju veze sa učinkom kompanije. Koristite istraživanje angažovanosti zaposlenih da biste pitali zaposlene koliko je izazovan i motivišuć njihov posao i da li vide jasnu vezu između njihovog učinka i učinka kompanije.

Razvoj karijere

Ambiciozni radnici su sjajni za kompaniju. Oni mogu da budu najmotivisniji i najproduktivni članovi vašeg tima sve dok im je jasno kako možete da im pomognete da napreduju u svojoj karijeri. Ako nije, rizikujete da ih izgubite. Jasnoća u karijeri je važna, ali takođe treba da ponudite i pomoć. Da li Vaši zaposleni dobijaju podršku u edukaciji i treningu? Pokretanje anketiranja angažovanosti zaposlenih može vam pomoći da saznate da li vaši zaposleni mogu da vide jasnu sliku napredovanja i da li za tako nešto osećaju podršku.

Ponos kompanijom

Kada su zaposleni ponosni na to gde rade, oni to i pokazuju. Oni istinski veruju u vašu misiju i viziju i žele da vide kako je vaša i njihova kompanija sve upešnija. Taj stav prenosi se na njihovo angažovanje: kada se ljudi ponose kompanijom u kojoj rade, oni će se ponositi i svojim radom. Podsticanje ovog osećanja ponosa nije samo da se zaposleni osećaju dobro. Oni onda pokazuju da su usredsređeni na posao, ravnopravni sa svojim kolegama i spremni da reše probleme uz posvećenost.

Kolege

Zaposleni dosta vremena provode zajedničkim aktivnostima. Oni su tim i ostaju tim čak i kada radi svako od svoje kuće. U kompanijama je važno razmišljati o radnim odnosima između zaposlenih: kako oni stupaju u interakciju, kako oni vide svoje sposobnosti i šta vide kao prednosti i slabosti radne snage. Kako zaposleni vide svoje kolege može da ima ogroman uticaj na moral i veru u ispunjavanje ciljeva kompanije. Pitanja ankete koja su usmerena na ovo, treba da budu veliki deo bilo koje strategije angažovanosti zaposlenih koje primenjujete.

Korišćenje anketa za razvoj strategija angažovanosti

Jednostavno merenje angažovanosti zaposlenih nije dovoljno da se podstakne angažovanje radne snage. Potrebno je da se uz adekvatan softverski alat rezultati prate, analiziraju, otkriju oblasti za poboljšanja i da se primene strategije angažovanosti zaposlenih da biste ih upoznali. Sledi nekoliko koraka u definisanju strategija:

1. korak: odlučite šta želite da proučite

Kada pogledate potencijalna pitanja iz anketa možda vam se učini zanimljivim da merite i unapređujete samo nekoliko faktora angažovanosti zaposlenih. Međutim, na taj način polazite od sebe, a ne od zaposlenihi. Ako ste zaista fokusirani na korišćenje anketa za razvoj strategija angažovanosti zaposlenih, to verovatno nije najbolji pristup. Ako vi sami pretpostavite šta su teme a šta nisu, možda ćete propustiti neka važne oblasti za poboljšanje.

Kako bi se ovo izbeglo, najbolje je da se krene sveobuhvatno a zatim da se usredsredite na specifične delove. Za početak potreban vam je pogled od 360 stepeni.

2. korak: identifikovanje oblasti za aktivnosati

Kada pokrenete anketiranje i analizu i pronađete koje oblasti treba poboljšati, treba da započnete od prioriteteta. Vaša prva reakcija će verovatno biti da probate da se pozabave svakom pojedinačnom oblašću koja je dobila manje od savršene ocene. Pokušajte da suzbijete tu reakciju jer ćete rasipati resurse što će dovesti do osrednjih rezultata.

Pokušajte da identifikujete nekoliko ključnih upravljačkih programa angažovanosti zaposlenih i fokusirajte se isključivo na njih. Odabir prioriteta može biti takođe težak. Da biste lakše suzili izbor, postavite sebi dva pitanja:

  1. „Gde mogu da koristim svoje resurse kako bi verovatno imali najveći uticaj na angažovanost zaposlenih?“ Potražite mesta na kojima su vaši rezultati ankete najdalje od mesta na kojima želite da budu.
  2. „Koje će aktivnosti efikasno koristiti moje resurse?“ Razmislite o tome koje oblast će biti najlakše da se reše možda korišćenjem već postojećih resursa ili znanja.

3. korak: kreiranje plana

Bez obzira na to koje aktivnosti odaberete, važno je da komunicirate plan svojim zaposlenima i uverite se da razumete kako i kada ćete ga izvršiti. Ako imate mnogo zaposlenih, to biste mogli da uradite putem jednog email dopisa ili kompanijskog newsletter-a. Transparentnost je od presudnog značaja za ovaj proces.

4. korak: realizacija plana

Kako možete da znate da li vaš plan ima pozitivan efekat? Slanjem anketa angažovanosti zaposlenih po prethodno definisanom planu u određenim vremenskim razmacima, praćenjem rezultata i trendova uz kvalitetnu analitiku. Ključ za kontinuirana poboljšanja u angažovanosti zaposlenih je da je dosledno merite. A šta vam je potrebno za početak? Ako eventualno svi vaši zaposleni nemaju otvorene kompanijeske email adrese, angažujte IT tim da im ih otvore. Već tim postupkom, oni će se osetiti uvaženijim i zatim krenite sa 1. korakom, odnosno sa razmišljanjem šta želite da proučite.

Категорије: Ljudski resursi

Ovaj sajt koristi kolačiće u cilju obezbeđivanja najboljeg korisničkog iskustva u skaldu sa politikom privatnosti.