Претрага
Close this search box.

Šta je Market Experience (MX)?

Market Experience (MX) se fokusira na šire tržište, ne samo vaše kupce. Pored njih, tu su i kupci vaše konkurencije, potencijani kupci koji nikad nisu koristili robu ili uslugu koju nudite vi ili vaša konkurencija, kupci koji dolaze kod vas, ali ne obave kupovinu. Ova usluga omogućava vam više opštih informacija za strateške odluke o tome kako se suprostaviti konkurenciji, koji su trendovi i šta pokreće odluke kupaca.

MX 2

Zašto je Market Experience (MX) važan?

Uvidi u stanje na tržištu, omogućavaju vam da saznate:

  • Vašu tržišnu poziciju u odnosu na konkurenciju
  • Šta su vaše, a šta prednosti konkurencije
  • Šta treba da promenite kako bi imali konkurentsku prednost
  • Šta treba da promenite kako biste povećali broj kupovina u odnosu na ukupan broj ulazaka kupaca
  • Šta je zasmetalo kupcima koji su došli kod vas
  • Saznajte kako se kupci osećaju kada izađu i da li nameravaju ponovo da se vrate

MX analitika

Sa statističkom i dodatnom tekstualnom analizom odgovora vaših kupaca kao i onih koji su potencijalni, Market Experience (MX) analitika koristi prvenstveno metriku zadovoljstva kupaca CSAT (Customer Satisfaction).

Ona ukazuje na vaše snage i slabosti kao i vaše konkurencije, razloge zadovoljstva ili nezadovoljstva kupaca, uz pokazatelje gde je potrebno sprovođenje aktivnosti kako bi se situacija poboljšala ili preokrenula u vašu korist.

MX 3

Započnite program tržišnih pobeda

Kako biste mogli da napravite pozitivne korake na sopstvenom tržištu, najpre je potrebno da ga upoznate, a zatim da redovno pratite dinamične promene i prilagođavate se, odnosno da se menjate sa promenama na tržištu.

Kupci će vam reći šta žele, MX analitika će obraditi podatke i spremiti ih za vaše donošenje odluka, ali pre svega treba da odlučite da započnete. Postavljajte kupcima pitanja o tržištu, o konkurenciji, šta im se sviđa, šta im se ne sviđa, pratite trendove i sve šta pokreće kupce.

Možemo vam pomoći da razumete kako vaša poruka, ponuda ili novi proizvod odjekuju na tržištu, tako da možete sa više sigurnosti da izvršiti brza prilagođavanja i planirate buduće aktivnosti.

Market Experience sa Adverto Metrics

Ovaj sajt koristi kolačiće u cilju obezbeđivanja najboljeg korisničkog iskustva u skaldu sa politikom privatnosti.